Budowa wschodniej obwodnicy Krakowa, węzeł Igołomska – etap 1

Rozpoczęto budowę wschodniej obwodnicy Krakowa. W ramach inwestycji przewidziano budowę: dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 o długości 4,5 km, dwupoziomowych węzłów drogowych: „Rybitwy” i „Igołomska”, oraz mostu wantowego na Wiśle o długości ok. 0,7 km, a także 12 innych mostów i wiaduktów. Przebudowana zostanie także droga krajowa nr 79 na odcinku 1,55 km, linia tramwajowa oraz infrastruktura techniczna. Wschodnia obwodnica Krakowa to fragment budowanej drogi ekspresowej S7, która będzie łączyć Gdańsk z Rabką-Zdrój. Jej długość wyniesie ok. 720 km. Nową trasę zlokalizowano w większości w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską.

Widok w ciągu trasy S7, budowa węzła Igołomska

budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap-1imgbudowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-1budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-2 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-3 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-4 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-5 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-6 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-7 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-8 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-9 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-10 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-11 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-12 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-13 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-14 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-15 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-16 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-17 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-18 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-19 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-20 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-21 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-22 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-23 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-24 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-25 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-26 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-27 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-28 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-29 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-30 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-31 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-32 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-33 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-34 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-35 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-36 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-37 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-38 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-39 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-40 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-41 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-42 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-43 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-44 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-45 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-46 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-47 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-48 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-49 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-50 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-51 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-52 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-53 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-54 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-55 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-56 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-57

Widok w ciągu trasy S7 w stronę południową, miejsce przyszłego wiaduktu nad ul. Giedroycia, widoczny przekop przez hałdę obok spalarni śmieci

budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-58 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-59 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-60 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-61 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-62 budowa-wschodniej-obwodnicy-krakowa-wezel-igolomska-etap1-63