Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim

29 kwietnia 2015 roku odbyło się uroczyste „wmurowanie kamienia węgielnego” pod budowę Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim. Po wielu latach starań władz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum (UJCM) rusza budowa największej inwestycji szpitalnej w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce i jednej z większych w Europie, porównywalnej kosztem realizacji, ilością łóżek, czy rozwiązaniami technicznymi z ostatnio wybudowanymi bądź wznoszonymi szpitalami uniwersyteckimi w Hiszpanii, Francji czy Szwecji.

szpital-uniwersytecki-krakow-prokocim-1

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim powstanie na terenie o powierzchni 15 ha 28 arów u zbiegu ulic Kostaneckiego i Jakubowskiego. Szpital będzie się składać z kilku podstawowych modułów: łóżkowego, operacyjnego, diagnostyczno-zabiegowego, dydaktycznego, poradni specjalistycznych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego, zaaranżowanych w 10 segmentach na powierzchni całkowitej blisko 109 tys. m2.

Nowy szpital to:

  • 925 łóżek,
  • 24 sale operacyjne,
  • 28 poradni klinicznych
  • zaplecze dydaktyczne z salą wykładową na 250 osób, 2 salami 50-osobowymi i salami seminaryjnymi na poszczególnych oddziałach szpitalnych.

Do Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim (NSSU) zostanie przeniesiona większość klinik Szpitala Uniwersyteckiego zlokalizowanych w budynkach przy ul. Kopernika i Śniadeckich. W szpitalu w Prokocimiu znajdzie się 31 oddziałów klinicznych. W obecnej lokalizacji, w centrum miasta, pozostaną oddziały ginekologiczno-położniczy i neonatologii, psychiatria i geriatria.

szpital-uniwersytecki-krakow-prokocim-2

Inwestorem Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim jest Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, a wartość kosztorysowa całej inwestycji wynosi 1.230.060 tys. zł. Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia program inwestycji zakłada sfinansowanie budowy Szpitala Uniwersyteckiego w wysokościci 800.000 tys. zł ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu wieloletniego finansowanego do roku 2019. Wsparcie finansowe, środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO), zadeklarował również Zarząd Województwa Małopolskiego. 18 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził projekt ww. programu, w którym uwzględniono możliwość dofinansowania w trybie pozakonkursowym ze środków RPO zakupu nowoczesnego wyposażenia medycznego dla Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego. Szacunkowa wartość dofinansowania projektu pn. Wyposażenie Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim wynosi 60 mln euro.

Uniwersytet Jagielloński i Kraków zyskają nowoczesny akademicki Kampus Medyczny. Na jego terenie znajdą się:

  • działający już Zespół Domów Studenckich, który obecnie jest poddawany gruntownej rewitalizacji w ramach pierwszej w Polsce tego typu umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, będący w trakcie kompleksowej modernizacji, na bazie którego działa Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum,
  • Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum,
  • oraz planowane w adaptowanych na ten cel pomieszczeniach Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Międzywydziałowe Centrum Symulacji Medycznej (Centrum Innowacyjnego Nauczania Medycyny).

22 stycznia 2015 roku, doszło do podpisania umowy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, a konsorcjum firm: Warbud S.A., VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH&CO KG i Porr (Polska) S.A. na generalną realizację inwestycji. Umowa przewiduje wykonanie robót budowlanych wraz z elementami trwałego wyposażenia i opiewa na łączną wartość 819 mln zł. Jako planowany termin zakończenia realizacji inwestycji przyjęto datę 30 kwietnia 2019 roku.

źródło: materiały prasowe