Przebudowa ul. Mogilskiej – etap 1

Inwestycja ma na celu kompleksową przebudowę ul. Mogilskiej i Jana Pawła II, torowisk i skrzyżowań na odcinku od Ronda Mogilskiego, przez Rondo Czyżyńskie od Placu Centralnego. W ramach wykonanych prac:

  • przebudowano ciąg tramwajowy na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny o długości ok. 6,5 km podwójnego toru
  • torowisko przystosowano do systemu sterowania ruchem
  • przebudowano ciąg drogowy oraz przebudowano infrastrukturę techniczną
  • rozbudowano skrzyżowanie ulic Lema – Meissnera – Al. Jana Pawła II wraz z budową ekranów akustycznych
  • przebudowano Rondo Czyżyńskie w zakresie infrastruktury drogowej, tramwajowej pieszej (remont przejść podziemnych) i rowerowej
  • przebudowano Plac Centralny w zakresie infrastruktury drogowej, tramwajowej i rowerowej

odcinek Rondo Mogilskie-Meissnera – etap 1

przebudowa-mogilskiej-etap-1-1 przebudowa-mogilskiej-etap-1-2 przebudowa-mogilskiej-etap-1-3 przebudowa-mogilskiej-etap-1-4 przebudowa-mogilskiej-etap-1-5 przebudowa-mogilskiej-etap-1-6 przebudowa-mogilskiej-etap-1-7 przebudowa-mogilskiej-etap-1-9 przebudowa-mogilskiej-etap-1-10 przebudowa-mogilskiej-etap-1-12 przebudowa-mogilskiej-etap-1-13 przebudowa-mogilskiej-etap-1-14 przebudowa-mogilskiej-etap-1-15 przebudowa-mogilskiej-etap-1-20