Przebudowa ul. Mogilskiej – etap 2

Inwestycja ma na celu kompleksową przebudowę ul. Mogilskiej i Jana Pawła II, torowisk i skrzyżowań na odcinku od Ronda Mogilskiego, przez Rondo Czyżyńskie od Placu Centralnego. W ramach wykonanych prac:

  • przebudowano ciąg tramwajowy na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny o długości ok. 6,5 km podwójnego toru
  • torowisko przystosowano do systemu sterowania ruchem
  • przebudowano ciąg drogowy oraz przebudowano infrastrukturę techniczną
  • rozbudowano skrzyżowanie ulic Lema – Meissnera – Al. Jana Pawła II wraz z budową ekranów akustycznych
  • przebudowano Rondo Czyżyńskie w zakresie infrastruktury drogowej, tramwajowej pieszej (remont przejść podziemnych) i rowerowej
  • przebudowano Plac Centralny w zakresie infrastruktury drogowej, tramwajowej i rowerowej

odcinek Rondo Mogilskie-Meissnera – etap 2

przebudowa-mogilskiej-etap-2-1 przebudowa-mogilskiej-etap-2-2 przebudowa-mogilskiej-etap-2-3 przebudowa-mogilskiej-etap-2-4 przebudowa-mogilskiej-etap-2-5 przebudowa-mogilskiej-etap-2-6 przebudowa-mogilskiej-etap-2-7 przebudowa-mogilskiej-etap-2-8 przebudowa-mogilskiej-etap-2-9 przebudowa-mogilskiej-etap-2-10 przebudowa-mogilskiej-etap-2-16 przebudowa-mogilskiej-etap-2-19 przebudowa-mogilskiej-etap-2-21 przebudowa-mogilskiej-etap-2-24 przebudowa-mogilskiej-etap-2-25 przebudowa-mogilskiej-etap-2-26 przebudowa-mogilskiej-etap-2-27 przebudowa-mogilskiej-etap-2-28 przebudowa-mogilskiej-etap-2-29 przebudowa-mogilskiej-etap-2-30 przebudowa-mogilskiej-etap-2-31 przebudowa-mogilskiej-etap-2-32 przebudowa-mogilskiej-etap-2-33 przebudowa-mogilskiej-etap-2-34 przebudowa-mogilskiej-etap-2-37 przebudowa-mogilskiej-etap-2-38 przebudowa-mogilskiej-etap-2-39 przebudowa-mogilskiej-etap-2-40 przebudowa-mogilskiej-etap-2-42 przebudowa-mogilskiej-etap-2-44 przebudowa-mogilskiej-etap-2-45