Przebudowa ul. Mogilskiej – etap 3

Inwestycja ma na celu kompleksową przebudowę ul. Mogilskiej i Jana Pawła, torowisk i skrzyżowań na odcinku od Ronda Mogilskiego, przez Rondo Czyżyńskie od Placu Centralnego. W ramach wykonanych prac:

  • przebudowano ciąg tramwajowy na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny o długości ok. 6,5 km podwójnego toru
  • torowisko przystosowano do systemu sterowania ruchem
  • przebudowano ciąg drogowy oraz przebudowano infrastrukturę techniczną
  • rozbudowano skrzyżowanie ulic Lema – Meissnera – Al. Jana Pawła II wraz z budową ekranów akustycznych
  • przebudowano Rondo Czyżyńskie w zakresie infrastruktury drogowej, tramwajowej pieszej (remont przejść podziemnych) i rowerowej
  • przebudowano Plac Centralny w zakresie infrastruktury drogowej, tramwajowej i rowerowej

odcinek Rondo Mogilskie – Meissnera

przebudowa-mogilskiej-etap-3-2 przebudowa-mogilskiej-etap-3-3 przebudowa-mogilskiej-etap-3-4 przebudowa-mogilskiej-etap-3-5 przebudowa-mogilskiej-etap-3-6 przebudowa-mogilskiej-etap-3-7 przebudowa-mogilskiej-etap-3-8

przebudowa-mogilskiej-etap-3-1 przebudowa-mogilskiej-etap-3-9 przebudowa-mogilskiej-etap-3-10 przebudowa-mogilskiej-etap-3-11 przebudowa-mogilskiej-etap-3-12

przebudowa-mogilskiej-etap-3-15

skrzyżowanie Mogilska – Jana Pawła II – Meissnera

przebudowa-mogilskiej-etap-3-13 przebudowa-mogilskiej-etap-3-14 przebudowa-mogilskiej-etap-3-16 przebudowa-mogilskiej-etap-3-17 przebudowa-mogilskiej-etap-3-18 przebudowa-mogilskiej-etap-3-19 przebudowa-mogilskiej-etap-3-20 przebudowa-mogilskiej-etap-3-21

Rondo Czyżyńskie

przebudowa-mogilskiej-etap-3-22 przebudowa-mogilskiej-etap-3-23 przebudowa-mogilskiej-etap-3-24 przebudowa-mogilskiej-etap-3-25